algemene voorwaarden en privacyverklaring

RESERVERINGEN

Reserveringen worden eerst dan van kracht, nadat u hiervan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen en de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. De persoon die reserveert, alsmede degenen die in zijn of haar gezelschap van de accommodatie gebruik maken, zijn verantwoordelijk voor het nakomen van deze algemene voorwaarden.

ANNULEREN

Bij annulering van de huurovereenkomst, blijft de huurder aansprakelijk voor betaling van de overeengekomen huursom of kampgeld. Voor het kamperen geldt voor de geannuleerde dagen, bij verlate aankomst of bij vervroegd vertrek een bedrag van €  21,- per dag.

Desgewenst kunt u zelf zorgen voor een annuleringsverzekering. Houd er rekening mee dat u deze 7 dagen na de dagtekening van de bevestiging afsluit.

HUISDIEREN

Huisdieren worden uitsluitend toegelaten als dit bij reservering uitdrukkelijk is opgegeven. Huisdieren dienen altijd aangelijnd te zijn, en buiten het terrein worden uitgelaten. Uitwerpselen op het terrein worden door de eigenaar van het dier verwijderd.

TIJDEN VAN AANKOMST EN VERTREK

Elke huurperiode begint op de aankomstdatum voor een appartement of safaritent om 15.00 uur en voor een kampeerplaats en trekkershut om 12.00 uur. De huurperiode eindigt op de vertrekdatum om 11.00 uur.

KAMPREGELS

U wordt verzocht om bij aankomst kennis te nemen van de kampregels

AANSPRAKELIJKHEID

Huurders dienen huuraccommodatie, terrein en de andere voorzieningen met zorg en volgens de bestemming te gebruiken. Zij verplichten zich bij het vertrek de eindafrekening te voldoen. De huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade van het gehuurde, ongeacht of deze schade en/of verlies het gevolg is van nalatigheid en daden van henzelf of derden.                Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor:

verlies, schade, kwetsing of ongevallen veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf op “De Bekhofschans”.

Aan mondelinge of telefonisch verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

PRIVACYVERKLARING

Voor Camping Bekhofschans is uw privacy van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor onze eigen administratie. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers behandelen en beveiligen we dan ook met alle zorgvuldigheid. Mocht u vragen hebben over hoe wij met privacy omgaan horen we dat graag.

Camping Bekhofschans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling-

-U te kunnen bellen of e-mailen, en indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Camping Bekhofschans deelt uw gegevens indien wij een wettelijke verplichting hebben dit te doen of indien wij een rechtsvordering in willen stellen of ons moeten verdedigen tegen een juridische claim. Verder worden uw gegevens niet met derden gedeeld. Wij treffen passende beveiligingsmaatregelen zodat uw gegevens niet voor derden toegang zijn. Dit betekent o.a. dat alleen bevoegde personeelsleden/derden toegang hebben tot persoonsgegevens en dat zij geheimhouding hebben. In reviews vermijden wij het om uw persoonsgegevens zichtbaar te laten zijn. U heeft in het algemeen het recht om te vragen om inzage in, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Camping Bekhofschans verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij onze bezoekers uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming hebben gevraagd.

logos

contact

Marianne, Beau, Cas & Dirk Peters
Boekelterweg 15
8392 TT Boijl
tel: 0561-421454
mail:info@bekhofschans.nl