Privacyverklaring

Voor Camping Bekhofschans is uw privacy van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor onze eigen administratie. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers behandelen en beveiligen we dan ook met alle zorgvuldigheid. Mocht u vragen hebben over hoe wij met privacy omgaan horen we dat graag.

Camping Bekhofschans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van een nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen, en indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Camping Bekhofschans deelt uw gegevens indien wij een wettelijke verplichting hebben dit te doen of indien wij een rechtsvordering in willen stellen of ons moeten verdedigen tegen een juridische claim. Verder worden uw gegevens niet met derden gedeeld. Wij treffen passende beveiligingsmaatregelen zodat uw gegevens niet voor derden toegang zijn. Dit betekent o.a. dat alleen bevoegde personeelsleden/derden toegang hebben tot persoonsgegevens en dat zij geheimhouding hebben.

Onze site heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje en https in de URL.

In reviews vermijden wij het om uw persoonsgegevens zichtbaar te laten zijn. U heeft in het algemeen het recht om te vragen om inzage in, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Camping Bekhofschans verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij onze bezoekers uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming hebben gevraagd.

 

 

 

logos

contact

Marianne, Beau, Cas & Dirk Peters
Boekelterweg 15
8392 TT Boijl
tel: 0561-421454
mail:info@bekhofschans.nl